De Platte Kar

De platte kar vormde het symbool voor deze vijfde Landschapstriënnale. Er gebeurt namelijk veel in Van Gogh Nationaal Park. Op veel plekken wordt samen gebouwd aan het landschap van de toekomst. 

We bezochten gedurende de maand april met de platte kar 10 verschillende landschapslaboratoria die elk actuele opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking of de transitie van landbouw bij de kop pakten. Per laboratorium haalden we met de platte kar de oogst op van de gevoerde discussies, gehouden onderzoeken en besproken oplossingen.

Gedurende de hele maand vonden er op de platte kar ook gesprekken plaats over de verschillende landschappelijke opgaven voor Nederland.

Op 30 april finishten we met de platte kar bij het Heerkenshuis in Udenhout. We sloten af met een discussie over de opgehaalde resultaten, op welke manier deze ingezet worden voor de ontwikkeling van het landschap in het Van Gogh Nationaal Park en Nederland in het geheel.