2020: High Green – Innovating the Landscape

In 2020 organiseren Stichting Landschapstriënnale en Nationaal Landschap Het Groene Woud samen de Landschapstriënnale 2020, met het Van Gogh Nationaal Park als gastregio. 

Dat is niet voor niets: juist in Midden-Brabant komen grootschalige ruimtelijke opgaven (klimaatadaptatie, water, energie, wonen en natuur) samen in een fijnmazig, kennisintensief en waardevol metropolitaan landschap. Dat daagt uit, wringt én biedt geweldige kansen. Tegelijkertijd betekent dit geen geografische afbakening: tijdens de Landschapstriënnale 2020 staat het Brabantse landschap op de agenda.

Thema 2020: High Green – Innovating the Landscape

Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers grijpen we de uitdaging aan om tijdens de Landschapstriënnale 2020 een ‘landschapsmetropool’ te realiseren. Onder de noemer ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien Living Labs opgezet: vooraf geformuleerde concrete landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt gericht.

Meer informatie over de Living Labs volgt binnenkort.

Op weg naar 2020

De komende twee jaar starten de eerste activiteiten; zo wordt het programma voor de Landschapstriënnale 2020 over de tijd uitgerold en verder ontwikkelt. Een periode waar verbindingen worden gelegd en aangegaan met parents en vele partners om samen tot een ambitieus programma te komen.

Over Van Gogh Nationaal Park

De doelstellingen van Van Gogh Nationaal Park stroken met die van de Landschapstriënnale: ze inspireren en mobiliseren om met creativiteit te kijken naar de grote transities die op ons afkomen. Het programma dat erbij hoort, heeft de ambitie om het landschap structureel en robuust te versterken en te promoten. Daarmee ligt een waardevolle kruisbestuiving met de Landschapstriënnale 2020 voor de hand.

Meer informatie op www.vangoghnationalpark.com en www.hetgroenewoud.com